Cúrsaí EPV Ghaelchultúir

An bhfuil tú fós ag smaoineamh faoi na cúrsaí EPV is feiliúnaí duit an samhradh seo? Bí cinnte go gcaitheann tú súil ar an réimse leathan cúrsaí EPV a bhíonn á dtairiscint againne ar ár suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com.
Still deciding what EPV courses you’d like to do this summer? Make sure to check out the range of EPV courses we offer on our e-learning website ranganna.com.

Tá réimse leathan cúrsaí EPV á dtairiscint againn agus topaicí ar fáil atá oiriúnach do gach múinteoir bunscoile: cúrsaí a dhíríonn arGhaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile, agus sainchúrsaí faoi leith a dhíríonn ar thopaicí ar nós Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga, Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile, chomh maith le go leor leor ábhar eile.We offer a wide range of EPV courses with topics to suit every primary school teacher: courses focusing on Practical Irish for Primary School Teachers, as well as specialised programmes focusing on How to Teach Irish Effectively in the Classroom, Communicative Games for Irish Class, to name just a few.

Le cúrsaí EPV Ghaelchultúir is féidir níos mó ná 3 lá EPV a thuilleamh. Má dhéanann tú dhá chúrsa EPV ar ranganna.com linn beidh tú i dteideal 4 lá EPV agus má dhéanann tú trí chúrsa beidh tú i dteideal 5 lá EPV. Ní hamháin sin ach má cheannaíonn tú dhá chúrsa EPV uainn ar ranganna.com, tabharfaimid an tríú ceann duit saor in aisce!
You can earn more than 3 EPV days from our online summer courses. If you complete two EPV courses with us on ranganna.comyou’ll be entitled to 4 EPV days and if you complete three courses, you’ll be entitled to 5 EPV days. That’s not all, if you buy two EPV courses from us on ranganna.com, we will give you the third course free of charge!

Is féidir clárú le haghaidh cúrsaí EPV linn am ar bith idir seo agus deireadh thréimhse an tsamhraidh (20 Lúnasa 2021).
You can register for our courses any time from now until the end of the summer period (20 August 2021).

Cúrsaí EPV | EPV Courses