Cúla4 ar Scoil

Díreofar ar an téama ‘An Geimhreadh’  an choicís seo ar CÚLA4 AR SCOIL.

Beidh Múinteoir Orla ag taispeáint dúinn cén chaoi le sneachta bréige a dhéanamh agus fear sneachta a thógáil le sean stoca bán agus rís! Míneoidh Múinteoir Mícheál cén chaoi le dán acrastrach a scríobh faoi shneachta chomh maith le roinnt nathanna a dhéanann cur síos ar aimsir an Gheimhridh a mhúineadh dúinn. Sa mhatamaitic, díreoidh an bheirt mhúinteoirí ar chruth agus spás. Beidh Múinteoir Orla ag plé le feasacht ar spásúlacht agus siméadracht agus scrúdóidh Múinteoir Mícheál bealaí le huillinneacha éagsúla a thomhais agus a tharraingt.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luam go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cúla4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cula4.