Cúla4 ar Scoil – Seachtain 16 agus 17

TÉAMA  –  SIOPADÓIREACHT Seachtain 16  ón Luan 24 go Déardaoin 27 Bealtaine

Seachtain 17 – ón Luan 31 Bealtaine  go Déardaoin 3 Meitheamh 

“Siopadóireacht” téama na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL.  Beidh Múinteoir Orla ag féachaint ar na siopaí éagsúla atá in ár mbailte agus in ár gcathracha.  Sa rang ealaíne taispeánfaidh sí dúinn lenár mála siopadóireachta féin a mhaisiú. Déanfaidh múinteoir Orla comparáid idir na bréagáin a bhíodh ag ár seantuismitheoirí fadó agus cuirfidh sí i gcomparáid iad le bréagáin an lae inniu agus casfaidh sí véarsa nó dhó de ‘An Caipín’ dúinn sa rang ceoil. Pléifidh múinteoir Mícheál an aidiacht shealbhach agus léifidh sé scéal faoi na rudaí spéisiúla ar fad atá le fáil i Siopa Lorcáin. Beidh an-spraoi againn le múinteoir Mícheál mar tabharfaidh sé siar sa stair sinn agus beidh An Fóram Rómhánach Ársa á chíoradh agus á scagadh aige. Díreoidh an bheirt múinteoirí ar an ngné ‘Fad’ sna ranganna mata agus go háirithe, ar cheintiméadair agus ar mhilliméadair sna hardranganna agus beimid níos eolaí ar phlaisteach agus ar chúrsaí athchúrsála taréis na ranganna OSPS.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm  Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4  

Seinnliosta Ceachtanna: https://bit.ly/2L2qoek

Seinnliosta Míreanna:     https://bit.ly/3rmBxGg