Cúla4 ar Scoil – Seachtain 13 agus 14

TÉAMA – SA BHAILE 

Seachtain 13 – ón Luan 30 Samhain go Déardaoin 3 Nollaig

&

Seachtain 14 – ón  Luan 7 Nollaig  go Déardaoin 10 Nollaig

SA BHAILE téama na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL ina mbeidh ár múinteoirí ag déanamh iniúchta ar bhailte agus ar theaghlaigh ilghnéitheacha éagsúla an domhain.

Beidh Orla ag breathnú ar troscáin agus seomraí an tí agus beidh Síle ag díriú ar na céimeanna a bhaineann le teach a thógáil chomh maith le cur síos a dhéanamh ar theaghlach.

Sna hábhair OSIE déanfaidh Síle ciorcad simplí leictreach agus scrúdóidh sí na saintréithe a bhaineann le  híoglú.  Beidh Orla ag cur   teach agus gnéithe eile de shaol a mamó, nuair a bhí sí óg, i gcomparáid lena teach agus le gnéithe éagsúla dá saol féin.

Réiteach fadhbanna bunaithe ar achar dromchlaí a thomhas, dromchlaí troscán agus ballaí san áireamh, a bheidh ar bun ag an mbeirt mhúinteoirí sa Mhata.

Beidh míonna na bliana agus orduimhreacha á gcur i láthair ag Orla do na ranganna Naíonán chomh maith.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4.