Cúla 4 ar Scoil – Teicneolaíocht agus Nuálaíocht

TÉAMA – Teicneolaíocht agus Nuálaíocht –

Seachtain 1 – ón Luan 18 Eanáir go Déardaoin  21 Eanáir

agus

Seachtain 2 – ón  Luan  25 Eanáir  go Déardaoin 28 Eanáir

Fáilte ar ais agus guímid gach rath agus séan ort i 2021

“Múineann Gá Seift”   

Beidh ceachtanna na coicíse seo ar CÚLA4 AR SCOIL bunaithe ar an téama ‘Teicneolaíocht agus Nuálaíocht’. Cuirfear béim ar stór focal agus nathanna a bhaineann le cúrsaí teicneolaíochta agus fiosrófar agus scrúdófar fionnachtana agus tionscnaimh éagsúla.

Cuirfidh Múinteoir Orla an dán agus an scéal ‘An Luchóg agus an Ceamara’ in aithne dúinn, taispeánfaidh sí dúinn conas pictiúirí Pixel a chruthú san Ealaín agus conas cód a cumadh trí ceapaire a dhéanamh sa cheacht OSPS!

Sa Mhata, beidh ranganna na Naíonán ag scrúdú rudaí atá caol agus leathan agus beidh Rang 1 agus 2 ag obair ar phatrúin uimhreacha agus ar shiombailí matamaitice.

Sna hArdranganna, beidh Múinteoir Cian ag fiosrú forbairtí stairiúla a rinneadh i gcúrsaí solais agus sa cheacht OSPS úsáid an dróin sa phobal. Beimid níos eolaí faoi thionscnóirí cáiliúla ar nós na nDeartháireacha Wright agus san Eolaíocht bainfimid triail as ábhair in-athchúrsáilte éagsúla chun an paraisiút is sábháilte a dhéanamh.

Sa Mhata, cuirfear dúshlán faoi Rang a 3 agus a 4 i dtaobh réiteach fadhbanna agus foghlaimeoidh Rang 5 agus 6 conas lascainí a fheidhmiú agus praghsanna earraí saora a oibriú amach.

Beidh Cúla4 ar Scoil ar TG4 gach lá ó Luan go Déardaoin ag 10am agus arís ag 4pm. Is féidir breathnú ar na cláracha ar cula4.com nó ar TG4.ie agus tá ceachtanna ar fáil ar youtube Cúla4. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcLsUBW9b3COzIi5Rnl0F9yRZVR3tf_1

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbcLsUBW9b3AcCrGgD04ryY6bnN8h7GSr