Bleaist Eolaíochta ESB

Teilifís Bhleaist Eolaíochta ESB

Cuirfidh Teilifís Bhleaist Eolaíochta ESB an spraoi ar ais i bhfoghlaim ETIM. Beidh teacht agat ar na heagráin ón 27ú Aibreán ar www.esbscienceblast.com. Mar aon le hoideachas agus siamsaíocht a chur ar fáil do na páistí, spreagfaidh Teilifís Bhleaist Eolaíochta ESB, a bunaíodh ar churaclam rang 3 – 6 sa bhunscoil, fiosracht na bpáistí chun iniúchadh a dhéanamh ar an eolaíocht sa domhan thart orthu.

Déanfaidh sé iniúchadh ar dhomhan na heolaíochta i gceithre eagrán as Gaeilge; tabharfar cuairt ar ionaid spraíúla fud fad na tíre, déanfar trialacha craiceáilte agus buailfear le neart Aíonna Speisialta. Tiocfaidh gach eagrán ar fhreagra ar cheist shimplí: Conas a eitlíonn eitleáin? An bhfuil róbait níos cliste ná daoine? Cá dtéann ár mbruscar? Conas a dhéantar leictreachas as gaoth? Buailfimid le 4 shaineolaí ETIM, a labhróidh faoina bpoist an-spéisiúil agus a fhreagróidh ceisteanna ó pháistí ar fud na tíre faoina saol in ETIM.

Féach ar eagrán amháin nó ar gach ceann de na ceithre eagrán de Theilifís Bhleaist Eolaíochta ESB le do rang. Tá acmhainní againn chun na coincheapa i ngach eagrán a mhíniú, chun gur féidir le do rang gach rud a fhoghlaimíonn siad a phlé, agus chun dul trí na trialacha, a fheicfidh tú ar an scáileán, céim ar chéim, ionas gur féidir leat iad a dhéanamh le do rang.

Rannpháirtíocht

Bealach amháin chun a bheith rannpháirteach linn i mbliana é dul i gcomhpháirt le Teilifís Bhleaist Eolaíochta ESB. Bain úsáid aisti mar thúsphointe fiosrúcháin, más maith leat. B’fhéidir go bhfeicfidh do rang rud éigin ar Theilifís Bhleaist Eolaíochta ESB a spreagfaidh a samhlaíocht agus a chuirfidh fonn orthu é a iniúchadh tuilleadh. Má tá suim agat leanúint den turas seo le do rang agus fáil amach faoin eolaíocht is bun le ceist shimplí, cén fáth nach gcuirfeá fiosrúchán tionscadail chuig www.esbscienceblast.com. Cuirfear i dteagmháil le do ‘Mholtóir’ (le Gaeilge) thú, agus do cheist curtha isteach agat. Déanfar an mholtóireacht ó chian chomh luath is atá d’fhiosrúchán curtha i gcrích, agus ag am a oireann duitse agus do do mholtóir ainmnithe. Tabharfaidh sé deis iontach do do rang torthaí óna bhfiosrúchán a chur i láthair saineolaí ETIM, mar aon le haiseolas dearfach agus spreagadh a fháil.

Cuirfimid corn chugat fiú le bronnadh ar do rang mar luach saothair.

Tá úsáid á baint ag go leor múinteoirí, nach bhfuil aon taithí acu ar Bhleaist Eolaíochta ESB, as na Pleananna Ceachta úrnua, atá ar fáil ag www.esbscienceblast.com, chun cabhrú leo ina gcuid ranganna ETIM agus chun a gcuid fiosrúchán a leagan amach.

Táimid ag glacadh le hiarratais tionscadail anois ag www.esbscienceblast.com. Ba mhaith linn go gcuirfí gach ceist tionscadail chugainn faoin 21 Bealtaine agus ba mhaith linn go mbeadh na fiosrúcháin agus an mholtóireacht ar fad curtha i gcrích faoin 11 Meitheamh. Cuirfimid níos mó eolais ar fáil duit faoin bpróiseas moltóireachta chomh luath is atá do cheist faighte againn.

Má tá ceist ar bith agat faoi aon rud thuas, nó faoi aon rud a bhaineann le Bleaist Eolaíochta ESB, ná bíodh leisce ar bith ort teagmháil a dhéanamh le [email protected].