Bleaist Eolaíochta

BLEAIST EOLAÍOCHTA

 5 Márta 2020 san RDS i mBaile Átha Cliath

Tabhair cuairt ar www.esbscienceblast.com chun do rang a chlárú agus chun eolas breise a fháil

Tá Bleaist Eolaíochta BSL á eagrú do na scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Tá an spriocdáta chun clarú ag teannadh linn ar an 22 Eanáir agus táimid ag iarraidh na scoileanna ar fad a spreagadh le páirt a ghlacadh ann.