Bain Súp As!

Bain Súp As

Is é aidhm na hacmhainne seo ná aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar struchtúir na Gaeilge mar chur chuige leis an bhfeasacht agus an cruinneas teanga a chur chun cinn. Thíos tá sraith ceachtanna, gníomhaíochtaí agus cluichí a fhorbróidh feasacht na bhfoghlaimeoirí ar spriocstruchtúir ar Leith. Is cur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga atá i gceist le gach ceacht. Téann an achmainn seo i ngleic le laigí cruinnis ar bhealach atá pléisiúrtha, spraíúil agus ina bhfuil an foghlaimeoir lárnach agus gníomhach.

Tá moltaí don mhúinteoir ag dul le gach ceacht. Le leas agus tairbhe iomlán a bhaint as an acmhainn seo, tá sé tábhachtach go mbeidh tuiscint mhaith ag an múinteoir ar na bunphrionsabail a bhaineann leis an gcur chuige fócasaithe ar fhoirm na teanga a chur i bhfeidhm.

Le féachaint ar fhíseán taobh istigh de PDF, is gá é a íoslódáil ar do dheasc, agus é a oscailt in Adobe Acrobat.


Bain Súp As! – Treoir Nua maidir le Múineadh na Gramadáí (Aisling Ní Dhiorbháin)