Bain Súp As!

Tá treoir nua maidir le múineadh na gramadaí ar fáil anois – Bain Súp As! le hAisling Ní Dhíorbháin. Tá sé dírithe ar mhúinteoirí agus daltaí bunscoile. Tá rialacha gramadaí na Gaeilge le haimsiú ag na foghlaimeoirí.

Díríonn gach ceacht agus gníomhaíocht aird na bhfoghlaimeoirí ar struchtúir na teanga. Tugann lámhleabhar an mhúinteora treoir ar úsáid an diosca sa seomra ranga.

Áis le fáil ar an mbunachar áiseanna

https://www.cogg.ie/bunchar-aiseanna