An Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

Ollscoil Luimnigh - Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile

An Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile
Sraith Ghaeilge

Céard é an Professional Diploma in School Leadership?

Dioplóma iarchéime i gceannaireacht scoile atá forbartha ag Ollscoil Luimnigh (OL),
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
(COBÁC). Tá tacaíocht ag an gClár ón Lárionad Ceannaireachta Scoile (CSL).

Níos mó eolais ar fáil anseo.