An Chomhairle Eorpach


Cad é an AE? | An tAontas Eorpach | Topaicí | Na hInstitiúidí | Gníomhaíochtaí |

Tá an Chomhairle Eorpach ar an gceann is cumhachtaí d’institiúidí an AE – is í seo an áit mar a ndéantar na cinntí deiridh go léir. Is éard atá inti ná na ceannairí go léir de thíortha an AE. Is ionann a hobair agus pleanáil don todhchaí agus cinneadh a dhéanamh ar gach a bhfuil tábhacht aige.

Tá a Uachtarán féin ag an gComhairle Eorpach. Is sa Bhruiséil atá an foirgneamh ina dtagann baill na Comhairle le chéile.

HeaderIcon

Féach anseo le haghaidh naisc le leathanach baile na Comhairle Eorpaí

Cinnteoireacht sa Chomhairle Eorpach

Is í an Chomhairle Eorpach an áit mar a dtagann cinn stáit le chéile sa deireadh chun conarthaí a shíniú nó chun cinntí iontach tábhachtach a dhéanamh.

Déanann an Chomhairle Eorpach cinntí nuair is féidir de réir comhthola – is é sin, féachann le gach duine dóigh a fháil d’fhonn comhaontú.

Dá rithfí togra nó dlí, teastóidh uaidh tacaíocht ó 55% de bhallstáit an AE agus caithfidh siad ionadaíocht a dhéanamh ar 65% de dhaonra iomlán an AE.

Cé a shuíonn ar an gComhairle?

Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de cheannairí gach tíre den AE – is iad sin an Príomh-Aire, an tUachtarán nó an Taoiseach. Tugann tíortha éagsúla an AE teidil éagsúla dá gceannairí ach déanann siad go léir an obair chéanna – tá gach ceann acu ar cheannaire an rialtais ina dtír féin. Ach níos tábhachtaí fós – féadann siad labhairt thar ceann a dtíre ag an gComhairle Eorpach.

Bíonn Uachtarán na Comhairle Eorpaí i láthair ag na cruinnithe freisin. Uaireanta, téann Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála isteach sa Chomhairle Eorpach – dá ngairtear Aire Gnóthaí Eachtracha an AE ar son na caoithiúlachta.

D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do dhaoine eile dul chuig an gComhairle Eorpach, chun cuidiú agus comhairle a thabhairt de ghnáth. Mar shampla, freastalaíonn airí rialtais chun cuidiú lena gceannairí, go háirithe más rud é go bhfuil rud éigin casta nó deacair i gceist. Agus d’fhéadfadh Uachtarán na Comhairle Eorpaí iarraidh ar dhuine ó Choimisiún an AE freastal nó cabhrú.

Tá a hUachtarán féin ag an gComhairle EorpachVan_Rompeuy

Tá a huachtarán féin ag an gComhairle Eorpach. Is éard atá ina jab ná cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe na comhairle agus cabhrú léi an fhaisnéis a thiomsú atá ag teastáil le cinntí a dhéanamh. Ach tá sé tábhachtach a thuiscint nach ionann seo agus uachtarán an AE ar fad – níl a leithéid ann faoi láthair.

Cá bhfuil sí?smallerP010193001H

Tagann an Chomhairle Eorpach le chéile sa Bhruiséil i bhFoirgneamh Justus Lipsius.

Seoladh: Foirgneamh Justus Lipsius, Rue de la Loi 175 B-1048 an Bhruiséil

Léarscáil – Féach anseo

Council Building230 2

Oscailt Fhoirgneamh Nua na Comhairle Eorpaí in 2014

Is é seo foirgneamh nua atá á thógáil ar son úsáid na Comhairle Eorpaí go háirithe. San fhoirgneamh, beidh trí halla comhdhála, deartha i gcomhair aistriú comhuaineach, oifig nua d’Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus oifig nua d’Uachtaránachtaí na Comhairle. Cíoradh cosaint an chomhshaoil freisin agus beidh grianphainéil agus fuinneoga athchúrsáilte athchóirithe ó áiteanna ar fud na hEorpa ag an bhfoirgneamh.