Áiseanna Teagaisc Iar-bhunscoileanna

Áiseanna teagaisc iar-bhunscoile ar fáil ar iTunesU, ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Físeáin de mhodheolaíochtaí ealaíne: (https://itunes.apple.com/ie/itunes-u/ealain-sa-rang/id1036815445?mt=10)

Cúrsa filíochta do dhaltaí iar-bhunscoile “Filíocht Bheo”: (https://itunes.apple.com/ie/course/filiocht-bheo/id1036801679)