Ainm.ie


Ar an leathanach seo tá naisc go dtí Ainm.ie agus físeáin ón SFGM ar conas an suíomh a úsáid.
Ainm.ie: Cuntas ar bheatha 1,769 duine atá sa suíomh seo, ainm.ie. Is daoine iad uile a raibh baint acu le saol na Gaeilge ó 1560 go dtí ár linn féin. Bunús agus príomhfhoinse an tsuímh an tsraith leabhar Beathaisnéis le Diarmuid Breathnach agus Máire Ní Mhurchú.