Aighneacht COGG maidir le Dréachtscéim Ghinearálta do Bhille Oideachais (Iontráil ar Scoil)