Acmhainn físfhoghlama trí Ghaeilge ó fhoireann léirithe Operation Transformation.

Tá an físeán fíorúsáideach do ranganna Folláine, Sláinte agus Corpoideachais. Tabhair faoin dúshlán [email protected] trí mheán na Gaeilge.