Acmhainní Scoile Dhaonáireamh 2022

Tá acmhainní scoile curtha ar fáil ag Census.ie

Tá acmhainní ar fáil le haghaidh Bunscoileanna agus Meánscoileanna. Dhear múinteoirí atá obair i scoileanna i láthair na huaire na hacmhainní seo agus tá siad ailínithe leis na curaclaim reatha. Is iad cuspóirí na gceachtanna cabhrú le mic léinn an méid atá i gceist le daonáireamh a thuiscint, conas agus cén fáth a reáchtáiltear daonáireamh a thuiscint agus an luach dár sochaí, pobail agus saol laethúil a bhaineann leis an eolas a bhailítear sa daonáireamh a thuiscint.

Ar fáil anseo.