A Toi!

Áis teagaisc do Fhraincís an Teastais Shóisearaigh in oiliúnt agus i measúnú daltaí sa chluastuiscint agus sa chur i láthair ó bhéal. Is féidir na bileoga measúnaithe a fhótachóipeáil agus féadann na daltaí iad a chruinniú mar fhillteán.

Na hÚdair: Donla Uí Bhraonáin & Francoise Lannéval Marcel

A Toi! – Téacs

Fiches d’évaluation Vierges:

Évaluation de la compréhension orale

Évaluation de la production orale en continu

Évaluation de la production orale en interaction

Introduction et table de matieres:

Introduction et table de matières

Réamhrá agus clár an ábhair

Lecon 1

1Évaluation élèves

1 Évaluation et Correction

1 Script chluastuisceana 1 Script des compréhensions orales

1 Script des compréhensions orales

Lecon 2

2 Évaluation élèves

2 Évaluation et Correction

Cur i láthair ó bhéal, daltaí

Tâches de production orale 1 éleves

2 Script chluastuisceana

2 Script des compréhensions orales

Lecon 3

3 Évaluation élèves

3 Évaluation et Correction

3 Script chluastuisceana

3 Script des compréhensions orales

Lecon 4

Cur i láthair ó bhéal 2 daltaí

Tâches de production orale 2 élèves

Cur i láthair ó bhéal 2

Tâches de production orale 2

4 Évaluation élèves

4 Évaluation et Correction

4 Script chluastuisceana

4 Script des compréhensions

Lecon 5

5 Évaluation élèves

5 Évaluation et correction

5 Script chluastuisceana

5 Script des compréhensions

Lecon 6

Cur i láthair ó bhéal 3 daltaí

Tâches de production orale 3 élèves

Cur i láthair ó bhéal 3

Tâches de production orale 3

6 Évaluation élèves

6 Évaluation et correction

6 Script chluastuisceana

6 Script des compréhensions

Lecon 7

Cur i láthair ó bhéal 4 daltaí

Tâches de production orale 4 élèves

Cur i láthair ó bhéal 4

Tâches de production orale 4

7 Évaluation élèves

7 Évaluation et correction

7 Script des compréhensions

7 Script na cluastuisceana

Lecon 8

Cur i láthair ó bhéal 5 daltaí

Tâches de production orale 5 élèves

Cur i láthair ó bhéal 5

Tâches de production orale 5 prof

8 Évaluation élèves

8 Évaluation et correction

8 Script des compréhensions

8 Script na cluastuisceana

Lecon 9

Cur i láthair ó bhéal 6 daltaí

Tâches de production orale 6 élèves

Cur i láthair ó bhéal 6

Tâches de production orale 6

9 Évaluation élèves

9 Évaluation et correction

9 Script chluastuisceana

9 Script des compréhensions

Lecon 10

Cur i láthair ó bhéal 7 daltaí

Tâches de production orale 7 élèves

Cur i láthair ó bhéal 7

Tâches de production orale 7

10 Évaluation élèves

10 Évaluation et correction

10 Script des compréhensions

10 Script na cluastuisceana

Lecon 11

Tâches de production orale 8 élèves

Tascanna don chur i láthair ó bhéal 8 daltaí

Tâches de production orale 8

Tascanna don chur i láthair ó bhéal 8

11 Évaluation élèves

11 Évaluation et correction

11 Script des compréhensions

11 Script na cluastuisceana

Webquests

Lorg gréasáin do _A Toi_

Webquest _A Toi!

A Toi! – Fuaim