Cuardaigh torthaí do: Téacs & Trialacha

Téacs & Trialacha 2 – Caibidlí Nua

Téacs & Trialacha 2. Caibidlí 1-3 ar fáil anseo (ar an leathanach baile)

Caibidlí eile ag teacht de réir a chéile.

Beidh an téacsleabhar ar fáil sna siopaí faoi shaoire an tsamhraidh.

Tionscadal Mata

Tá gach leabhar den tsraith Téacs & Trialacha ar fáil sna siopaí.

  • Leabhar 1 – An chéad bhliain
  • Leabhar 2 – Gnáthleibhéal an Teastais Shóisearaigh
  • Leabhar 2 – Ardleibhéal an Teastais Shóisearaigh
  • Leabhar 3 – Gnáthleibhéal na hArdteiste
  • Leabhar 4, 5, 6 agus 7 – Ardteist, Ardleibhéal

Tionscadal MataTéacs & Trialacha 1

Téacs & Trialacha 1 Tionscadal Mata Comhchúrsa don Chéad Bhliain

 

Téacs & Trialacha 2

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Ardleibhéal)

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Ardleibhéal) – Caibidil 9

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Gnáthleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 3

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Gnáthleibhéal)

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Gnáthleibhéal) – Caibidil 16

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Gnáthleibhéal) – Caibidil 17

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Gnáthleibhéal) – Caibidil 18

Téacs agus Trialacha 3 – Forlíonadh

 

Téacs & Trialacha 4

Téacs & Trialacha 4 – Snáithe 2 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 5

Téacs & Trialacha 5 – Snáithe 1 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

Téacs & Trialacha 5 – Forlíonadh

 

Téacs & Trialacha 6

Téacs & Trialacha 6 – Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 7

Téacs & Trialacha 7 – Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 


 

Tionscadal MataTuilleadh Eolais faoi Tionscadal Mata

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh idirlín Tionscadal Mata.

Leabhair Dhigiteacha

Leabhair Dhigteacha

 

 

 

 

An tSraith Shóisearach Nua

Gaeilge – Dúchas

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) – Íoslódáil anseo

*Nótaí oiriúnaithe ó www.ceacht.ie agus aonad litríochta lena n-áirítear gearrscéalta, amhráin agus dánta.

Fiosrú na hEolaíochta – ar fáil ó Edco

Fiosrú na hEolaíochta, Portfóilió na nDaltaí – ar fáil ó Edco

Am Gnó – ar fáil ó Edco

Stair – Stór Staire

Tíreolas – Tíreolaíocht don Ré Nua

Eacnamaíocht Bhaile – #IthPleanáilMair

Ceol – Tonnta Fuaime 1

Ceol – Tonnta Fuaime 2

 

An Teastas Sóisearach & Idirbhliain

Fillteán Gnó (PDF)

Ó Chlochaois go Spásrás (PDF)

Deán Réidh – ar fáil ó Edco

Eolaíocht an Teastais Shóisearaigh – ar fáil ó An Gúm

Grafaic Theicniúil – ar fáil ó An Gúm

Cúrsa Iomlán Staire (ceachtanna amháin, níl an leabhar iomlán ar fáil go digiteach) – Ceachtanna

Fócas ar an Stair – ar fáil ó An Gúm

Geo Nua – ar fáil ó Edco

Nua-Thíreolaíocht – ar fáil ó An Gúm

Cuardach na Brí – ar fáil ó Veritas

Cogar Nua (leabhar gramadaí) – ar fáil ó Edco

Fillteán Eolaíochta 

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Sraith Iomlán) – COGG

Ar Scáth a Chéile (OSSP) – COGG

Fonn Ceoil – Leabhar 1 (ibook formáid)

Fonn Ceoil – Leabhar 2 (ibook formáid)

Fonn Ceoil – Leabhar 3 (ibook formáid)

Fonn Ceoil, Croíleabhar (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán A (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán B (PDF)

Fonn Ceoil, Leabhrán C (PDF)

 

An Ardteistiméireacht

Ceol don Ardteist A (PDF)

Ceol don Ardteist B (PDF)

Gafa le Gnó (PDF)

Innealltóireacht – Nótaí (PDF)

Innealltóireacht agus Teicneolaíocht Bhunúsach le Seán Ó Tuairisg – ar fáil ó An Gúm

Beo Beathach, Cuid 1 – ar fáil ó An Gúm

Fisic don Ré Nua – ar fáil ó An Gúm

Deutsch Fur die Mundliche Prufung – ar fáil ó Folens

Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte – ar fáil ó An Gúm

Násiúnta agus Teannas Idirnáisiúnta – ar fáil ó An Gúm

An Domhan Inniu  – ar fáil ó Edco (Tá leabhar 2, Roghanna 6 agus 7 ar fáil ó Edco Digital agus tá leabhar 3, Cúrsa Toghthach 5 ar fáil ó Edco Digital)

Bunchlocha na Beatha – ar fáil go ó Edco

Tuiscint don Ealaín – ar fáil ó An Gúm

Cogar Nua (leabhar gramadaí) – ar fáil ó Edco

Everday Living (Eacnamaíocht Bhaile) Téacsleabhar, leabhar saothair agus leabhar oidis – ar fáil ó Edco (níl leagan clóite ar fáil)

Tobar na Gaoise (OSPS) – COGG

Téacs & Trialacha (Sraith Iomlán) – COGG

Amach Anseo (Gairmthreoir) – COGG

Tionscadal Mata

 

 

Beidh cóipeanna crua de fhorlíonadh Leabhar 5 agus Leabhar 3 á ndáileadh le linn na seachtaine seo ar na scoileanna a d’ordaigh iad. 

 

Tá gach leabhar den tsraith Téacs & Trialacha ar fáil sna siopaí.

  • Leabhar 1 – An chéad bhliain
  • Leabhar 2 – Gnáthleibhéal an Teastais Shóisearaigh
  • Leabhar 2 – Ardleibhéal an Teastais Shóisearaigh
  • Leabhar 3 – Gnáthleibhéal na hArdteiste
  • Leabhar 4, 5, 6 agus 7 – Ardteist, Ardleibhéal

Tionscadal MataTéacs & Trialacha 1

Téacs & Trialacha 1 Tionscadal Mata Comhchúrsa don Chéad Bhliain

 

Téacs & Trialacha 2

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Ardleibhéal)

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Ardleibhéal) – Caibidil 9

Téacs & Trialacha 2 Tionscadal Mata (Gnáthleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 3

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Gnáthleibhéal)

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal) – Caibidil 16

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal) – Caibidil 17

Téacs & Trialacha 3 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal) – Caibidil 18

Téacs agus Trialacha 3 – Forlíonadh

 

Téacs & Trialacha 4

Téacs & Trialacha 4 – Snáithe 2 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 5

Téacs & Trialacha 5 – Snáithe 1 Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

Téacs & Trialacha 5 – Forlíonadh

 

Téacs & Trialacha 6

Téacs & Trialacha 6 – Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 

Téacs & Trialacha 7

Téacs & Trialacha 7 – Tionscadal Mata (Ardteist, Ardleibhéal)

 


 

Tionscadal MataTuilleadh Eolais faoi Tionscadal Mata

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh idirlín Tionscadal Mata.