Monthly Archives: Eanáir 2022

Dhá leabhar nua foilsithe ag an nGúm

Tá dhá leabhar nua don aos óg díreach foilsithe ag an nGúm agus Foras na Gaeilge. Cliceáil anseo chun iad a ordú.

I Lár na Coille
Éamonn Ó Ruanaí
Martin Fagan a mhaisigh
Séideán Sí: Úrscéal nua – Rang 3-6
Níor thaitin an choill dhorcha le Siobhán ó bhí sí ina cailín an-óg. Bhí rud éigin aisteach ag baint leis an áit. Ach ní mór do Shiobhán aghaidh a thabhairt ar an gcoill chun cuidiú le cat atá gortaithe. Cá bhfios céard atá roimpi ag bun an chosáin chasta i lár na coille … Beagán draíochta b’fhéidir?


Clíona agus an Cluiche Peile
Úna Leavy
Kieron Black a mhaisigh

Is í an pheil is gaire do chroí Chlíona. Ba chuma léi ócáid ar bith a chailleadh ach a bheith in ann imirt sa chluiche craoibhe. Ach an bhfaighidh sí áit ar an bhfoireann?

Mol Mata – Suíomh nua do Ghaelscoileanna agus Scoileanna Gaeltachta

Is comhthionscadal é Mol Mata idir CCEA agus An Chomhairle Um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i gcomhar le PDST. Tá sé de chuspóir ag an tionscadal tacú leis an dá churaclam ó thuaidh agus ó dheas maidir le teagasc na matamaitice.

Leis an chuspóir seo a bhaint amach, tá réimse uirlisí agus láimhseoga ar líne, cluichí agus gníomhaíochtaí ceannoscailte. Dearadh iad seo go speisialta le deis a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta a gcuid smaointeoireachta agus teanga mhatamaiticiúil a fhorbairt ar bhealach spraíúil.

Tá an suíomh seo ina cheithre chuid:

1. Láimhseoga ar líne

2. Cluichí / Gníomhaíochtaí Ceannoscailte

3. Banc Gníomhaíochtaí Tairseach Íseal Buaicphointe Ard

4. Tacaíocht do mhúinteoirí

Ar fáil anseo.