Monthly Archives: Meán Fómhair 2020

Folúntas Poist – Ateangaire Comhdhála don Aontas Eorpach

FOLÚNTAS POIST: ATEANGAIRE COMHDHÁLA DON AONTAS EORPACH
An labhrann tú teanga Eorpach (seachas Béarla)? Mar shampla, an labhrann tú Spáinnis? Iodáilis? Fraincis? Gearmainis? Gaeilge? Nó aon Teanga Eorpach eile? Más ea, tá an AE od’lorg!

Cur Síos ar an bPost:
Is í an tseirbhís ateangaireachta institiúidí an AE an ceann is mó ar domhan – mar ateangaire cinnteoidh tú go ndéantar na díospóireachtaí a reáchtáiltear ag cruinnithe a léirmhíniú i gceart i dteanga oifigiúil an AE. Níos mó eolais anseo.

Cúla 4 – Coicís 3


Cúla 4 Ar Scoil
Coicís a 3 28/9/20-8/10/20
Téama – MÉ FÉIN

Beidh an téama ‘Mé Féin’ á iniúchadh againn an choicís seo ar CÚLA4 AR SCOIL ón Luan 28ú Meán Fómhair go dtí an Déardaoin 8ú Deireadh Fómhair. Cabhróidh na ceachtanna Gaeilge linn cur síos a dhéanamh orainn féin agus ar ár muintir. Beidh an Múinteoir Orla ag díriú ar chuireadh cóisire agus dán pearsanta a scríobh agus beidh an Múinteoir Joe ag dearadh póstaeir agus é ar thóir robálaí a ghoid a rothar! Sa stair, breathnófar ar chraobh ghinealaigh agus amlíne pearsanta a chruthú agus sa mhatamaitic féachfar ar áiríonna na gcruthanna déthoiseacha agus tréthoiseacha, idir chruthanna a thógáil agus phátrún teisiliú a dhéanamh!

Luan go Déardaoin ag a 10am ar TG4 agus athchraoladh gach lá ag 5pm. Féach aon am ar Cúla4.com nó ar TG4.ie

AN LITRÍOCHT BHÉIL: Acmhainní nua don seomra ranga ar fáil ar Tuairisc.ie

Tá acmhainní teagaisc nua á seoladh ar Tuairisc.ie inniu atá bunaithe ar ábhar ó Bhailiúchán na Scol ón suíomh dúchas.ie.
Tá sé mhír déag sa ‘Litríocht Bhéil’ agus na míreanna nua ar fad ar fáil saor in aisce do chách ó inniu ar aghaidh.
Is comhghuaillíocht atá anseo idir Scoil an Oideachais in OÉ Gaillimh agus Tuairisc.ie le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).
Is iad Breandán Mac Gearailt agus Emer Davitt, léachtóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) in OÉ Gaillimh, stiúrthóirí an tionscnaimh agus earcaíodh scoláirí ón MGO le dul i mbun oibre ar ábhar ó Bhailiúchán na Scol.
Tá an t-ábhar, atá deartha ag Tuairisc.ie, dírithe go príomha ar scoláirí na sraithe sóisearaí i scoileanna T1, ach is féidir le scoláirí i scoileanna T2 tairbhe a bhaint astu chomh maith. Is féidir teacht orthu anseo

Mata na Sraithe Sóisearaí

Dearadh an leabhrán seo le haghaidh shiollabas athbhreithnithe an Teastais Shóisearaigh – Tionscadal Mata.

Topaicí a chlúdaítear sa treoir seo:
An Dealú, an tIolrú agus an Roinnt Fhada
Uimhreacha Aiceanta agus Slánuimhreacha
Codáin agus Deachúlacha
Céatadáin
An tAilgéabar
Imlíne agus Achar
An Chéimseata
Comhordanáidí
Cóimheas agus Comhréir
Tacair agus Léaráidí Venn
An Dóchúlacht

Ar dtús, pléitear na céimeanna riachtanacha chun an dealú, an t-iolrú agus an roinnt fhada a dhéanamh, mar is dócha nach bhfuil na modhanna ag teacht leis na céimeanna a d’úsáid tuismitheoirí nuair a bhí siadsan ar scoil.
Tá moltaí sa treoir seo freisin maidir le conas is féidir le tuismitheoirí cabhair a thabhairt leis an
obair bhaile a dhéanamh. Tugtar achoimre sa chaibidil dheireanach ar theicnící staidéir agus
scrúdaithe do dhaltaí.
Is féidir an leabhar a íoslódáil anseo.