Monthly Archives: Lúnasa 2020

Beocht na Beatha

Tá Beocht na Beatha ar fáil anois mar leagan clóite agus mar r-Leabhar. Déan teagmháil le foireann na Seirbhísí Custaiméirí ag info@folens.ie nó glaoigh ar 01 4137200 chun ordú a chur isteach. Níos mó eolais anseo.

Cur síos: Faoi choimirce COGG, tá an leabhar Beocht na Beatha ar fáil – aistriúchán ardchaighdeáin ar an leabhar, Active for Life. Tá Beocht na Beatha an-oiriúnach do scoláirí na Sraithe Sóisearaí.

Is áis teagaisc den scoth é Beocht na Beatha do mhúinteoirí corpoideachais an lae inniu. Ceathrar saineolaithe ar an gcorpoideachas, Fergal Lyons, Sarahjane Belton, Nicola Crean agus Ivan O’Mahony, a chruthaigh é. Tá tuiscint dhomhain acu uile ar churaclam Chorpoideachas na Sraithe Sóisearaí agus tá an cúrsa seo cruthaithe acu le freastal ar riachtanais mhúinteoirí.

Ag teacht le sonraíocht na Sraithe Sóisearaí nua, mapáiltear na measúnuithe uile in Beocht na Beatha trí Ráitis Foghlama na Folláine agus Príomhscileanna Chreatlach na Sraithe Sóisearaí.

Beidh scoláirí, a úsáideann Beocht na Beatha, ábalta a gcuid gnóthachtálacha thar thréimhse na Sraithe Sóisearaí a thaifeadadh agus a choimeád le chéile. Comhlánaíonn an scoláire féin an leabhar saothair cuimsitheach seo. Moltar bealaí, i ngach caibidil, chun féinmheasúnú, piarmheasúnú agus measúnú mar ghrúpa a dhéanamh.

Fí na Folláine


Fí na Folláine (Weaving Wellbeing)
Beidh leabhair Ranganna 2, 3 agus 4 ar fáil an tseachtain seo ón gcomhlacht Outside the Box!
Leabhair Ranganna 5 agus 6 ag teacht go han-luath. An-tacaíocht don fholláine atá sa chlár seo. Le maoiniú ó COGG. Ar fáil ó shuíomh Outside the Box.

Pincí sa Ghaeltacht


Tá lámhleabhar nua ar fáil chun tacú le múineadh an úrscéil ‘Pincí sa Ghaeltacht’ ar fail anseo.