Monthly Archives: Iúil 2020

Cuireadh chun Tairisceana

Tá Cuireadh Chun Tairisceana seolta ag Tuismitheoirí na Gaeltachta maidir le taighde ar an nGaeilge sa Ghaeltacht. Níos mó eolas insan fógra ceangailte anseo nó ar fáil ó sorcha@tuismitheoiri.ie.

An Domhan Beag Seo


Tá An Domhan Beag Seo, Rang 5 agus 6, i gcló agus ar fáil anois. Tá teácsleabhair & leabhair ghníomhaíochta ann do Stair agus do Thíreolaíocht & Eolaíocht.

Tá an tsraith iomlán ar fáil ó C.J.Fallons anois ó Rang na Naíonán go Rang a 6. Níos mó eolas anseo.

I nGrá Dé


Tá an sraith iomlán de ‘I nGrá Dé’ ar fáil ó Veritas anois. Cliceáil anseo chun níos mó eolas a fháil.

Bímis Réidh!


D’athraigh saolta leanaí óga go tobann nuair a dúnadh seirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige agus scoileanna i mí an Mhárta mar fhreagairt ar éigeandáil COVID-19. De réir mar a ullmhaíonn leanaí le filleadh ar sheirbhísí foghlama agus cúraim na luath-óige nó an t-aistriú a dhéanamh chuig an réamhscoil agus an scoil den chéad uair, ba chóir do thuismitheoirí a bheith cinnte go bhfuil roinnt gníomhartha ar féidir leo a dhéanamh sa bhaile chun tacú leis na haistrithe tábhachtacha seo. Cliceáil anseo chun níos mó a léamh.