Ábhair Nua ar Léigh Leat – Na Gutaí Fada

Tá ábhair thacaíochta iontacha ar fáil do mhúinteoirí bunscoile ar shuíomh Léigh Leat. Acmhainní idirghníomhacha chun cabhrú le múineadh na fónaice agus iad ar fáil i dtrí chanúint. Ar fáil anseo.