Taisce Tuisceana

Is áis léamhthuisceana é Taisce Tuisceana atá ag teacht leis na teoiricí agus leis an gcleachtas is fearr sa léamhthuiscint. Tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Tá réimse d’ábhair spreagúla sna pacáistí, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha éagsúla téacsanna amhail dánta, scéalta, finscéalta, r-phoist, dialanna agus tuairiscí.

Treoracha:

Treoir don Mhúinteoir

 

Cártaí na nDaltaí:

1.Ag Tosú ar an Scoil Nua (eilifint)

2.Medusa (eilifint)

3.Anne Frank (eilifint)

4.An Baile gan Dath (eilifint)

5.Balla Mór na Síne (eilifint)

6.Roald Dahl (eilifint)

7.Ainmhithe (eilifint)

8.Seosamh Máire Pluincéid agus Grace Gifford (eilifint)

9.Páirc an Chrócaigh (eilifint)

10.Críostóir Columbas (eilifint)

11.Na Cluichí Oilimpeacha (eilifint) 1

2.Ernest Shackleton – Taiscéalaí (eilifint)

13.Triantán Bheirmiúda (eilifint)

14.Vincent Van Gogh (eilifint)

15.Canáil Phanama (eilifint)

16.Trasphlandú Croí (eilifint)

17.Bolcáin (eilifint)

18.Rosa Parks (eilifint)

19.Leonardo Da Vinci (eilifint)

20.Monsarat – an tOileán Gaelach (eilifint)

21.Marie Curie (eilifint)

22.Sliabh Everest (eilifint)

23.Nelson Mandela (eilifint)

24.Uluru agus Bundúchasaigh na hAstráile (eilifint)

25.An Timpeallacht (eilifint)

 

Cárta Freagraí:

Freagraí