nuacht

world-map

Geoaze

Suíomh nua idirghníomhach do thíreolaíocht an domhain. Rochtain saor in aisce (maoinithe ag COGG) ach ríomhphost a sheoladh chuig info@geoaze.com

gaeilge-do-thuismitheoiri

Irish for Parents

Suíomh nua (urraithe ag Gaeloideachas agus ag Foras na Gaeilge) le hábhar tacaíochta do thuismitheoirí.

Cabhair bheo ar fáil (urraithe ag COGG) do thuismitheoirí chun cabhrú leo le hobair bhaile a bpáistí 4pm – 6pm Luan go Déardaoin.

www.irishforparents.ie 

i-ngra-de

I nGrá Dé

Teach saor in aisce ar an suíomh gréasáin agus ar na bpóstaer gan áiseanna Béarla a cheannach. Déanaigí teagmhál le Veritas.

download

Líon an Dúlra

Nuachtlitir faoin dúlra agus cúrsaí timpeallachta is ea Líon an Dúlra. Tá sé dírithe ar dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile araon agus é saor ó chostas. Foilseachán ar líne amháin atá ann a fhoilsíonn An Gúm uair in aghaidh na ráithe ar ár suíomh gréasáin.

http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/

 Tá eagrán an Fhómhair ar fáil le híoslódail ón suíomh anois áit a bhfuil fáil chomh maith ar na heagráin eile a foilsíodh le cúpla bliain anuas. Tá súil againn gur ábhar inspéise don aos scoile atá sna haltanna iontu.

1 2 3 4 13