nuacht

Buaiteoirí

taoiseach-2015-award-coggTá na gradaim rRialtais anois ceithre bliana déag ar an bhfód agus aitheantas bainte amach acu mar chomhartha barr feabhais na n-áisíneachtaí rialtais atá ag cur seirbhísí ar fáil ar bhealaí nuálacha.

Bhí an-bhród ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a bheith ar dhá ghearrliosta don ghradam rochtana agus don ghradam don suíomh is fearr i
nGaeilge agus ba chúis ríméid í nuair a bronnadh an gradam don suíomh Ghaeilge ar an suíomh ath-dheartha www.cogg.ie . Ba é An Taoiseach, Enda Kenny , a bhronn an gradam ar Phríomhfheidhmeannach COGG, Muireann Ní Mhóráin, ag ócáid i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar 29 Eanáir.

Bhí na moltóirí an-tógtha le húsáid na Gaeilge ar fud an tsuímh agus an úsáid a bhaintear as meáin ar nós iTunesU le díriú ar sprioc phobal an tsuímh. Moladh chomh héasca agus atá sé an suíomh a úsáid le raon an-leathan áiseanna a aimsiú.

Comhpháirtíocht idir Examcraft agus Freeman Contingent a bhí san ath-dhearadh agus an suíomh nua á rochtain ag na mílte duine anois go seachtainiúil.

Comhghairdeas leis an gcomhlacht Cartoon Saloon

Comhghairdeas leis an gcomhlacht dearthóireachta ‘Cartoon Saloon’ as ainmniúchán Oscar a fháil don scannán Amhrán na Mara/Song of the Sea.

An comhlacht céanna seo a rinne an obair ealaíne atá i leabhair ‘Séideán Sí’. Beimid ag súil le de-scéal ar 22 Feabhra 2015!

Buaiteoirí Leabhar na Bliana

BUAITEOIRÍ LEABHAR NA BLIANA 2014 AITHEANTA AG ÓCÁID MHÓRTHAIBHSEACH I mBÉAL FEIRSTE

• BHAIN TADHG Ó DÚSHLÁINE GRADAM UÍ SHÚILLEABHÁIN DÁ LEABHAR ‘ANAMLÓN BLIANA Ó DHIALANNA AN RÍORDÁNAIGH’ (CLÓ IAR-CHONNACHT)

• BHAIN ÁINE NÍ GHLINN GRADAM RÉICS CARLÓ DÁ LEABHAR ‘DAIDEO’(COIS LIFE)

Bhí oíche den scoth i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich Dé Céadaoin (12 Samhain) nuair a tháinig beirt Airí rialtais, grúpa ildánach d’aisteoirí óga ó Choláiste Feirste,agus cuideachta iontach le cheile d’ócáid ceolmhar spreagúil ag ar bronnadh dhá ghradam Leabhar na Bliana 2014.

Chuir an Cheathrú Ghaeltachta fáilte nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe roimh Aire Stáit na Gaeltachta, Joe McHugh TD, agus Aire Cultúir, Carál Ni Chuilín CTR.

Bronnadh Gradam Uí Shúilleabháin don leabhar is fearr do dhaoine fásta ar Anamlón Bliana ó dhialanna an Ríordánaigh curtha in eagar ag Tadhg Ó Dúshláine agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Tugann an leabhar seo léargas iontach dúinn ar intinn chráite an fhile, Seán Ó Riordáin, fríd na dialanna a choinnigh sé ó 1940 go dtí go bhfuair sé bás i 1977.

Is léachtóir le Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad é Tadhg, a bhfuil cuid mhór scríofa aige ar litríocht na Gaeilge chomh maith le gearrscéalta agus dánta i nGaeilge agus i mBéarla.

Ba é Daideo le hÁine Ní Ghlinn a bhain amach Gradam Réics Carló, an duais mhór do leabhair do dhaoine óga. Cois Life a d’fhoilsigh. Insíonn an leabhar seo scéal buachaill ar a theitheadh óna thuismitheoirí agus seanduine ar a theitheadh óna pháistí! Tá leagan fuaime den leabhar ar fáil ar shuíomh an fhoilsitheora, saor in aisce agus an t-údar féin le cloisteáil ag léamh an leabhair. Is léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine a bhfuil dhá leabhar is fiche scríofa aici – ceithre chnuasach filíochta agus ocht leabhar déag do dhéagóirí agus do léitheoirí óga.

Is comórtas liteartha ar leith é Leabhar na Bliana a thugann aitheantas faoi leith don tsárobair atá ar siúl ag foilsitheoirí na Gaeilge agus ag an am céanna a aithníonn ról tábhachtach na scríbhneoirí agus na n-ealaíontóirí sa phróiseas,” arsa Liam Ó Maolaodha, Stiúrthóir Oireachtas na Gaeilge.

Agus é ag tréaslú le buaiteoirí na bliana seo, dúirt Leas-Phríomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn go raibh an fhoilsitheoireacht Ghaeilge mar chuid den fheachtas sochaí cruthaitheach agus nuálach a chruthú.

“Léiríonn na 10 leabhar a bhí ar ghearrliosta na bliana seo an dóigh a mbíonn idir scríbhneoirí, mhaisitheoirí agus fhoilsitheoirí ag teacht le chéile lena scileanna agus a smaointe ceannródaíocha a roinnt chun leabhair áille a chruthú.

“Tá feabhas a saothair á aithint ar fud na cruinne agus ba cheart dúinn uilig bheith bródúil as sin,” ar sé.

Dúirt Susan Waring, Ceann na Drámaíochta i gColáiste Feirste “Thug sé seo deis iontach do na daltaí dul i ngleic le litriocht na Gaeilge agus píosaí drámaíochta a chruthú as an spreagadh cruthaitheachta a bhain siad as.”

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le:

Robert McMillen: Comhrá Media

07463664435

NÓTAÍ D’EAGARTHÓÍRÍ:

Is é Foras na Gaeilge a mhaoiníonn Leabhar na Bliana agus é faoi riar Oireachtas na Gaeilge.

Maidir le Gradam Uí Shúilleabháin, tá duaischiste €4,000 ar fáil don don fhoilsitheoir agus duais €3,000 don údar.

Tairgeann Gradam Réics Carló duais €4,000 don fhoilsitheoir, €1,500 don údar agus €1,500 don ealaíontóir/mhaisitheoir.

Postaer Leabhar na Bliana 2014

1 10 11 12 13 14