nuacht

Líon an Dúlra – Earrach 2018

Tá eagrán an Earraigh den nuachtlitir faoi chúrsaí dúlra Líon an Dúlra ar fáil le híoslódáil anois ó mhicreashuíomh an Ghúim ar shuíomh Fhoras na Gaeilge. Dírithe ar lucht scoile atá sé go príomha ach tá mórán ann a spreagfadh spéis an duine fásta leis.
 
Uiscebhealaí na hÉireann agus Feasacht ar an bhfarraige i measc na mblúiríní eolais le gluais Gaeilge-Béarla san eagrán seo. Féadfaidh tú teacht air agus ar nuachtlitreacha eile na sraithe ach cliceáil ar na nasc thíos nó ar an meirge thuas.
 

https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2018/04/10c168ce947f3d48ef897471b548f44c.pdf 

Triailscrúduithe 2018

Beidh triailscrúduithe 2018 ar fáil ar shuíomh COGG ag tús mhí Eanáir.
Cuirfear litir chuig rúnaithe scrúduithe sna scoileanna ar fad le pasfhocal le teacht orthu.

Liostaí Áiseanna

Tá liostaí iomlán áiseanna don Bhunscoil agus Iar-Bhunscoil 2017 ar fáil le híoslódáil ar an suíomh anois chomh maith le leabhrán 2017, Oscail agus Léigh!

Is féidir teacht orthu faoin ceann teideal ‘Áiseanna’

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge le Ciarán Ó Coigligh

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge  le Ciarán Ó Coigligh

· Clár dátheangach (Gaeilge agus Béarla) do dhaoine gan Ghaeilge nó do dhaoine a bhfuil go leor Gaeilge acu, atá ag iarraidh tuilleadh cruinnis a bhaint amach.

· Ceacht is fiche mar chuid den chúrsa.

· An t-údar ar fáil leis an gcúrsa a theagasc i rith nó i ndiaidh am scoile nó ag an deireadh seachtaine.

· Seisiúin idir uair a chloig augs sé huair a chloig ar fáil.

Le tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ag: info@acmhainneireann.ie

1 2 3 15