Irish for Parents

gaeilge-do-thuismitheoiri

Suíomh nua (urraithe ag Gaeloideachas agus ag Foras na Gaeilge) le hábhar tacaíochta do thuismitheoirí.

Cabhair bheo ar fáil (urraithe ag COGG) do thuismitheoirí chun cabhrú leo le hobair bhaile a bpáistí 4pm – 6pm Luan go Déardaoin.

www.irishforparents.ie