Resource Directory

Here are electronic copies of the booklets published annually by COGG. If you want a hard copy of the latest issue please email eolas@cogg.ie. The latest editions of the booklets can be found here.

Bunscoil - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Bunscoil – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016
Iar-Bhunscoil - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Iar-Bhunscoil – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016
Oscail & Léigh - Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2014
Oscail & Léigh – Liosta Iomlán Áiseanna Teagaisc | 2016

 

Literacy List

Literacy in Irish? This booklet lists 100+ books suitable for teenagers in Gaelcholáistí. They are all books which are recommended for independent reading.

Liosta Léitheoireachta
Liosta Léitheoireachta d’Iarbhunscoileanna

ais

Liosta léitheoireachta do bhunscoileanna

untitled

Liosta Léitheoireachta do Dhéagóirí

Book Lists

Book list for primary schools with information on all resources through Irish

Leabhar Liosta don Bhunscoile 2016 – 2017

Book list for secondary schools with information on all resources through Irish

Leabhar Liosta don Iarbhunscoil 2016 – 2017

TÁBHACHTACH!

GRADAM SCOLÁIRE NA SRAITHE SÓISEARAÍ

EOLAÍOCHT 

I mí Lúnasa, tá sé i gceist go mbeidh leagan Gaeilge d’AONAD 1 Nádúr na hEolaíochta agus AONAD 5 An Domhan agus an Spás as an leabhar EXPLORING SCIENCE (EDCO) ar fáil.

Beidh na haonaid as an téacsleabhar ar fáil saor in aisce ar líne. Cuirfear Aonad 1 agus 5 den leabhar saothair i gcló agus dáilfear saor in aisce ar na scoileanna é. Tuilleadh eolais: eolas@cogg.ie