Buaiteoirí

taoiseach-2015-award-coggTá na gradaim rRialtais anois ceithre bliana déag ar an bhfód agus aitheantas bainte amach acu mar chomhartha barr feabhais na n-áisíneachtaí rialtais atá ag cur seirbhísí ar fáil ar bhealaí nuálacha.

Bhí an-bhród ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a bheith ar dhá ghearrliosta don ghradam rochtana agus don ghradam don suíomh is fearr i
nGaeilge agus ba chúis ríméid í nuair a bronnadh an gradam don suíomh Ghaeilge ar an suíomh ath-dheartha www.cogg.ie . Ba é An Taoiseach, Enda Kenny , a bhronn an gradam ar Phríomhfheidhmeannach COGG, Muireann Ní Mhóráin, ag ócáid i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar 29 Eanáir.

Bhí na moltóirí an-tógtha le húsáid na Gaeilge ar fud an tsuímh agus an úsáid a bhaintear as meáin ar nós iTunesU le díriú ar sprioc phobal an tsuímh. Moladh chomh héasca agus atá sé an suíomh a úsáid le raon an-leathan áiseanna a aimsiú.

Comhpháirtíocht idir Examcraft agus Freeman Contingent a bhí san ath-dhearadh agus an suíomh nua á rochtain ag na mílte duine anois go seachtainiúil.