All posts by COGG

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge le Ciarán Ó Coigligh

Cúrsa nua múinte Gaeilge: Learn Irish Gaelic, Foghlaim Gaeilge  le Ciarán Ó Coigligh

· Clár dátheangach (Gaeilge agus Béarla) do dhaoine gan Ghaeilge nó do dhaoine a bhfuil go leor Gaeilge acu, atá ag iarraidh tuilleadh cruinnis a bhaint amach.

· Ceacht is fiche mar chuid den chúrsa.

· An t-údar ar fáil leis an gcúrsa a theagasc i rith nó i ndiaidh am scoile nó ag an deireadh seachtaine.

· Seisiúin idir uair a chloig augs sé huair a chloig ar fáil.

Le tuilleadh eolais a fháil, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ag: info@acmhainneireann.ie

Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain)

Tá leagan PDF de lámhleabhar na ndaltaí Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (An Chéad Bhliain) ar fáil le híoslódáil anseo.
Roghnaíodh giotaí feiliúnacha áirithe ón gcúrsa foghlama ar-líne www.ceacht.ie
 
Ina theannta sin, tá aonad litríochta lena n-áirítear rogha de litríocht na chéad bhliana ó liosta de théacsanna cuí na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta.  

 

Breacadh don scoilbhliain 2017/18

Breacadh – Irish do dhaoine óga a thaitneoidh  le gach duine (idir bhuachaillí agus chailíní) mar tá sé barclíonta ó chlúdach go clúdach leis na scéalta is deireanaí.

Is féidir orduithe don iris Breacadh a dhéanamh anois don scoilbhliain 2017/18 http://www.cogg.ie/wp-content/uploads/breacadh-foirm-ordaithe-2017.pdf

Is iris í seo atá feiliúnach do dhaltaí bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

 

Turas treoraithe ar Stair agus Oidhreacht

Tosaíonn an turas ag a haon a chlog, i bpríomh halla na Leabharlainne, agus tá sé bainteach le Seachtain na hOidhreachta, a thosaíonn Dé Sathairn. Léireoidh an turas conas a chuireadh an Leabharlann i mbun (140 bliain ó shin inniu, mar a tharlaíonn sé!), roinnt gnéithe ailtireachta agus beidh deis ag daoine ar an turas cúirt a thabhairt ar ár Seomra Léitheoireachta cáiliúl

19-August-HW-stair-agus-oidhreacht-445x630